drawings

When I thought I had everything I had been longing for my whole life, I took count of what I had, who I was. Ik felt 'stuck' in a life that  wasn't meant for me.

I made some radical decissions; thought out and  difficult none the less. In this proces I (re)discovered the joy of working with my hands. Disillusioned, I had left behind the  dream of being a sculptor somewhere during my second Master year. I now blew it back to life.

With small, careful and scared sketches I began looking for, creating. Drawing, They had made clear to me during my studies, was not my talent. Yet, now that everything was uncertain, a time when nothing had to happen and everything was up for grabs, working in my sketchbook felt like freedom.

 

I think in words and images. I forced myself, especially in the beginning, to record everything onto paper. In this way I tried to organise the constant flow of emotions, impressions and experiences of my daily life, and still do. 

I always have some type of sketchbook on hand. I document, structure my thoughts, things I read or hear, I sketch what I see and feel. My sketches are autobiographical, it is a type of therapy.

 

 

 

 

Toen ik dacht dat ik alles had waar ik mijn hele leven naar verlangde stond ik stil. Ik voelde dat ik 'vastzat' in een leven dat niet voor mij was. 

Ik maakte doordachte, moeilijke keuzes, ook al waren ze radicaal. Tabula rasa en op zoek naar de essentie van mezelf.  Tijdens die zoektocht herontdekte ik het plezier van werken met mijn handen. De droom van beeldhouwer had ik ergens in mijn tweede meesterjaar aan Sint Lucas, gedesillusioneerd achtergelaten, nu haalde ik die vanonder het stof.

 

Met kleine, voorzichtige, bange schetsen begon ik weer te zoeken, te maken. Tekenen, hadden ze mij ooit op school duidelijk gemaakt was niet mijn talent. En toch, nu alle onzeker was, niets moest en alles mocht, werkte mijn schetsboek bevrijdend. Ik denk in woorden en beelden en forceerde mezelf om die, zeker in het begin, dwangmatig vorm te geven op papier. Ik poogde, via mijn schetsboek, de stroom aan emoties, indrukken en ervaringen van mijn leven van 'elke dag' te ordenen. 

Dat doe ik nog steeds. Ik heb altijd een grote of kleine schetsboek bij de hand. Ik documenteer, registreer en structureer mijn eigen gedachte, noteer dingen die ik lees of hoor, schets wat ik zie en voel.  Mijn schetsboek is een autobiografie, het is een soort therapie. 

SKETCHBOOK 2019tot2020, a liitle rain, p
SKETCHBOOK 2019tot2020, gaslighting, mar